Gordana Cvetinov Hajduk

Strukovni vaspitač – specijalista dramskog stvaralaštva

Zaposlena u P.U."Mladost" Bačka Palanka 13 godina. Uža specijalnost dramsko stvaralaštvo.Član Udruženja vaspitača Vojvodine.

Prilozi: Gordana Cvetinov Hajduk