Priče

čita: Sunčica Vuković
 
Marko Kampanela: "Zekolino – Tako me boli"
Marko Kampanela: "Zekolino – Tako sam usamljen"
Genodi Ciferov: "Veliki-mali"
Sunčica Vuković: "Medved sa Fruške gore" – prema istinitom dogadjaju.