www.uvv.rs - dobrodosli na prezentaciju Udruzenja Vaspitaca Vojvodine 

Почетна О нама Документи Линкови Питања Контакт
  Стандарди вртића
  Лични план проф . раз.
  Педагошка документација
  Правилник о врстама начину остваривања и финансирања посебних специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа
  Правилник за остваривање припремног предшколског програма
  Кодекс понашања родитеља и васпитача
  Предлог структуре радног времена васпитача
  dva diskursa-1
  Пропозиције за манифестацију Мелодијада
  Правилник о садржају обрасца у начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи
  Формулар за приговоре Омбуцману
  Радна књига васпитача са примерима
  Приступница
  Препорука установама за коришћење кодекса
  Пословник о раду надзорног одбора
  Пословник о раду скупштине
  Статут
  Пропис 218 Уредба критеријуми о мрежи предшколских и основних школа
  Пропис 220 Правилник стандарди квалитета рада установе
  Пропис 224 Правилник критеријуми мањи већи број деце васпитне групе
  Пропис 225 Правилник приритети упис деце предшколска установа
  Правилник о раду суда части
  Стратегија развоја образовања у Србији
  Правилник о протоколу поступанја у установи у одговору на насиље злостављање и занемаривање
  Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника
  Правилник ИОП
  Правилник о додатној образовној здравственој и социјалној подршци детету и ученику
  позив за учешће на ХЕРЕ семинару
  Водић за самовредновање у предшколским установама
  Допис установама о повећању чланарине
  Могућности примене увођења ПИС програма
  Пр. посебни и специјализовани програми
  Пропозиције за манифестацију "Ал је леп овај свет"
  Konferencija Izazovi prijava
  Konferencija Izazovi agenda
  Програм интеркултуралне конференције
  Обавештење стручни сусрети васпитача 2017
  Позив за ХЕРЕ семинар
  Естетске и социјалне могућности сценске уметности у дећјем вртићу
  Извештај са састанка специјалистичких студија
  Играчка у контексту институционалног васпитања
  Сценски израз у традиционалној култури
  Естетске и социјалне могућности сценске уметности у дећјем вртићу
  Критеријуми Примери добре праксе
  Обавештење о интеркултуралној конференцији
  ODLUKA - 4
  Obavestenje clanovima udruzenja
  Нове Основе предшколског васпитања и образовања: пилотирање нацрта програмa
COPYRIGHT 2009 УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ВОЈВОДИНЕ