www.uvv.rs - dobrodosli na prezentaciju Udruzenja Vaspitaca Vojvodine 

Почетна О нама Документи Линкови Питања Контакт
  Стандарди вртића
  Лични план проф . раз.
  Педагошка документација
  Правилник о врстама начину остваривања и финансирања посебних специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа
  Правилник за остваривање припремног предшколског програма
  Кодекс понашања родитеља и васпитача
  Предлог структуре радног времена васпитача
  dva diskursa-1
  Пропозиције за манифестацију Мелодијада
  Правилник о садржају обрасца у начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи
  Формулар за приговоре Омбуцману
  Радна књига васпитача са примерима
  Приступница
  Препорука установама за коришћење кодекса
  Пословник о раду надзорног одбора
  Пословник о раду скупштине
  Статут
  Пропис 218 Уредба критеријуми о мрежи предшколских и основних школа
  Пропис 220 Правилник стандарди квалитета рада установе
  Пропис 224 Правилник критеријуми мањи већи број деце васпитне групе
  Пропис 225 Правилник приритети упис деце предшколска установа
  Правилник о раду суда части
  Стратегија развоја образовања у Србији
  Правилник о протоколу поступанја у установи у одговору на насиље злостављање и занемаривање
  Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника
  Правилник ИОП
  Правилник о додатној образовној здравственој и социјалној подршци детету и ученику
  позив за учешће на ХЕРЕ семинару
  Водић за самовредновање у предшколским установама
  Допис установама о повећању чланарине
  Могућности примене увођења ПИС програма
  Пр. посебни и специјализовани програми
  Пријава за манифестацију "Ал је леп овај свет"
  Пропозиције за манифестацију "Ал је леп овај свет"
  Конкурс Примери добре праксе 2016
  Позив за Скупштину
  Програм интеркултуралне конференције
  Обавештење стручни сусрети васпитача 2017
  Позив за ХЕРЕ семинар
  Естетске и социјалне могућности сценске уметности у дећјем вртићу
  Извештај са састанка специјалистичких студија
  Играчка у контексту институционалног васпитања
  Сценски израз у традиционалној култури
  Естетске и социјалне могућности сценске уметности у дећјем вртићу
  Критеријуми Примери добре праксе
  Конкурс Примери добре праксе 2016
  Обавештење о интеркултуралној конференцији
  ODLUKA - 4
  Obavestenje clanovima udruzenja
  Нове Основе предшколског васпитања и образовања: пилотирање нацрта програмa
COPYRIGHT 2009 УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ВОЈВОДИНЕ