www.uvv.rs - dobrodosli na prezentaciju Udruzenja Vaspitaca Vojvodine 

Почетна О нама Документи Линкови Питања Контакт

Удружење васпитача Војводине је основано 14. априла 2005. године на Оснивачкој скупштини у Новом Саду, а  регистровано у Министарству за мањинска права  25. маја 2005. године у Београду. Удружење је основано због велике потребе васпитача за информисањем, стручним усавршавањем, разменом педагошких искустава, дружењем и струковним повезивањем. Иницијатор оснивања је било Удружење васпитача јужнобачког округа у сарадњи са васпитачима и стручним сарадницима предшколских установа  Војводине.

 

Циљ Удружења je:

Циљ овог струковног Удружења васпитача је да координира активности васпитача Војводине на унапређивању васпитно-образовне праксе и друштвене бриге о деци, развоју педагошке науке и заштити професионлних интереса, статуса и угледа својих чланова.

 

Задаци Удружења васпитача су:

- Доприносити стручном усавршавању васпитача;

- Подстицати истраживања у области праксе предшколског васпитања;

- Развијати професионализам својих чланова и популарисати предшколско васпитање;

- Подстицати развој предшколског васпитања, већи обухват деце установама за друштвену бригу о деци и утицати на побољшање услова за њихов живот и развој;

- Бити отворен за промене омогућавати чланству додир са новим образовним технологијама;

- Омогућавати и подстити конструктивну педагошку и друштвену критику у јавности;

- Организованим иступањем код надлежних органа утицати на  квалитет и садржину литературе која се односи на активности и рад са децом;

- Доприносити подизању стручног подмлатка васпитача и вршити популаризацију  позива;

- Доприносити, подношењем иницијатива надлежним органима,  решавању статусних и других питања својих чланова, као што је остваривање бенефицираног радног стажа итд;

- Развијати сарадњу са високим школама за васпитаче, факултетима, институцијама, сродним научним и стручним установама у земљи и свету;

- Развијати сарадњу са удружењима стручних сарадника и медицинских сестара, као и другим удружењима васпитача у земљи и свету;

- Унапређивати рад са децом са посебним потребама – инсистирајући на додатној едукацији кадра и стварању оптималних услова за реализацију инклузивног програма у предшколским установама, као што је смањивање  норматива броја деце у инклузивним  групама.

 

УДРУЖЕЊЕ ЧИНЕ

Председник

Петровић Радмила, Бачки Маглић

  

Секретар

 Јуришић Вера, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад  

 

УПРВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА

 Председник  Управног одбора

Смиљана Голубовић, ПУ “Дечја радост” Панчево

 

Чланови Управни одбор:

 

Севернобачки округ:

Верица Цвијовић, ПУ „Бамби“ Бачка Топола

Снежана Грујић, ПУ „Наша радост“ Суботица

Западнобачки округ:

Снежана Булатовић, ПУ “Бамби” Кула

 

Виолета Ловас, ПУ “Пчелица” Апатин

   

Средњебанатски округ:

Љиљана Банић, ПУ “Драгољуб Удицки” Кикинда

Весна Сударски, ПУ Зрењанин из Зрењанина

 

Севернобанатски округ:

Мира Ацин, ПУ “Срећно дете” Нови Кнежевац

 

Јужнобачки округ:

Љубица Пантелић, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

Тања Кузмановић, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

Александра Марцикић, ПУ “Младост“ Бачка Паланка

 

Јужнобанатски округ:

Смиљана Голубовић, ПУ “Дечја радост” Панчево

Александра Нађ, Дечји вртић Вршац

   

Сремски округ:

Драгана  Ађански, ПУ “Пчелица” Сремска Митровица

Марица Тривунчић, ПУ “Дечја радост” Ириг

Бранкица Петковић, ПУ “Бошко Буха” Инђија

COPYRIGHT 2009 УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ВОЈВОДИНЕ