Aleksandra Marcikić

Po zanimanju vaspitač. Zaposlena u PU “Mladost” u Bačkoj Palanci. Na poslovima vaspitanja i obrazovanja radi 26 god. Aktivan  član Udruženja vaspitača Vojvodine. Na stručnim skupovima vaspitača prikazivala svoje stručne radove iz vo rada s decom predškolskog uzrasta. Isti su objavljeni u Zbornicima radova. Istakla bih radove “Samoregulisano učenje dece predškolskog uzrasta” i “ Pomozite nam da to uradimo sami” u kojima se prikazuju potencijali i sposobnosti dece u procesu aktivnog učenja. 

Trener je za edukaciju vaspitaca za realizaciju Osnova programa. 

 

Prilozi: Aleksandra Marcikić