Aleksandra Marcikić

Po zanimanju vaspitač. Zaposlena u PU “Mladost” u Bačkoj Palanci. Na poslovima vaspitanja i obrazovanja radi 26 god. Aktivan  član Udruženja vaspitača Vojvodine. Na stručnim skupovima vaspitača prikazivala svoje stručne radove iz vo rada s decom predškolskog uzrasta. Isti su objavljeni u Zbornicima radova. Istakla bih radove “Samoregulisano učenje dece predškolskog uzrasta” i “ Pomozite nam da to uradimo sami” u kojima se prikazuju potencijali i sposobnosti dece u procesu aktivnog učenja. 

Trener je za edukaciju vaspitaca za realizaciju Osnova programa. 

 

Prilozi: Aleksandra Marcikić

Sunčica Vuković

Moje ime je Sunčica Vuković, strukovni sam vaspitač i radim u PU "Radosno detinjstvo" u Novom sadu, četranest godina.

Svakodnevno sam u komunikaciji sa decom, vaspitačima, roditeljima i stručnim saradnicima i imam veoma korektan odnos sa svima, odnos pun tolerancije i medjusobnog uvažavanja.

Učestvovala sam na dva Stručna skupa kao prezenter svog rada: „Zašto su bajke važne za decu“ i taj rad je  objavnjen u Zborniku radova " Primeri dobre prakse“ 2019.

Aktivan sam član Udruženja vaspitača Vojvodine, učestvujem na manifestaciji za decu „Al je lep ovaj svet“, u kojoj već nekoliko godina vodim program za decu i osmišljavam najave za učesnike.

Prošla sam osnovnu obuku za rad na računaru i umem da koristim društvene mreže, da šaljem i primam mejlove, da radim prezentaciju u Power pointu, koristim WORD, PAINT…

Od osnovne škole, od prvog razreda sam postala član recitatorske sekcije i od tada datira moja ljubav prema pisanoj i lepoj reči. Recitovala sam pesme poznatih pesnika, kada sam shvatila da i sama imam potrebu da pišem pesme i priče, posebno od kada sam u radu sa decom. Pesme koje pišem su  životne, a priče uglavnom istinite pa ih stoga deca mnogo vole…

Prilozi: Sunčica Vuković