Kako odabrati temu?

Prva i veoma važna stvar da bi Vaš prilog zadržao čitaoce je adekvatan odabir teme. U našem slučaju važno je da tema bude adekvatna konceptu obrazovnog/vaspitnog bloga, kakav ovde pokušavamo da napravimo. Svakako i ovde je neophodno zadržati čitaoce (vaspitače) i pružiti im nove i zanimljive informacije koje će im pomoći u pripremi vaspitno – obrazovnih aktivnosti, učenju i uopšteno rečeno – sticanju novih znanja i proširivanju postojećih.
Naslov samog bloga je „Primeri dobre prakse“, što se jednim delom odnosi i na primenu Internet tehnologije, ali bi bilo veoma dobro kada bi vaše teme bile „originalne“, tačnije kada bi pružile neki novi, zanimljiv i originalan pristup izučavanju i prezentaciji informacija koje deluju „poznato“. Podsetiću vas da to mogu biti primeri koji potkrepljuju znanja koja su deo Vaše prakse, ali i rezultati proučavanja teorije. Ako npr. posmatrate muzičke aktivnosti, možete se baviti dečijim pesmama, ali i njihovim rokenrol obradama. U oblasti fizičkog vaspitanja možete se baviti akcijama koje pokreću raznorodna udruženja sa ciljem da se deca „pokrenu“. Ako je u pitanju strani (npr. engleski) jezik, tema mogu biti novi „kompjuterski“ izrazi koje deca prihvataju kroz igrice ili uopšte upotrebu računara. Vezano za kompjutere, tu je i likovno obrazovanje, onosno, programi koji omogućuju likovno izražavanje dece. Potrebno je upotrebiti u izvesnoj meri i maštu, kako biste došli do pogodne teme koju možete uspešno obraditi.
Konačno, potrudite se da tema bude dovoljno „široka“, kako bi imali o čemu da pišete.