Riznica igara

Katedra za predškolsku pedagogiju sa studentima IV godine Pedagogije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Grupom za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja…