Добродошли на презентацију Удружења васпитача Војводине

Умрежавање

сарадња

информације

UVV

о удружењу

Удружење васпитача Војводине је основано 14. априла 2005. године на Оснивачкој скупштини у Новом Саду, а  регистровано у Министарству за мањинска права  25. маја 2005. године у Београду. Удружење је основано због велике потребе васпитача за информисањем, стручним усавршавањем, разменом педагошких искустава, дружењем и струковним повезивањем. Иницијатор оснивања је било Удружење васпитача јужнобачког округа у сарадњи са васпитачима и стручним сарадницима предшколских установа  Војводине.

РАЗВОЈ

КОМПЕТЕНЦИЈА

ПОВЕЗИВАЊЕ

СТРУКОВНО И СТРУЧНО

САРАДЊА

И ДРУЖЕЊЕ

РАЗМЕНА

ИСКУСТАВА

Info

информације

о нама
Циљ

Удружења је да координира активности васпитача Војводине на унапређивању васпитно-образовне праксе и друштвене бриге о деци, развоју педагошке науке и заштити професионалних интереса, статуса и угледа својих чланова.

Намера

Удружење је основано као одговор на уочену потребу васпитача у предшколским установама за информисањем, стручним усавршавањем, разменом педагошких искустава, дружењем и струковним повезивањем.

Иницијатива

Иницијатор оснивања је било Удружење васпитача јужнобачког округа у сарадњи са васпитачима и стручним сарадницима предшколских установа Војводине.

Чланови

Удружење васпитача је добровољно удружење грађана и струковна организација дипломираних васпитача и других лица која стручно проучавају предшколско васпитање.

Mission

Задаци

Удружења
 • Доприносити стручном усавршавању васпитача;
 • Подстицати истраживања у области праксе предшколског васпитања;
 • Развијати професионализам својих чланова и популарисати предшколско васпитање;
 • Подстицати развој предшколског васпитања, већи обухват деце установама за друштвену бригу о деци и утицати на побољшање услова за њихов живот и развој;
 • Бити отворен за промене омогућавати чланству додир са новим образовним технологијама;
 • Омогућавати и подстити конструктивну педагошку и друштвену критику у јавности;
 • Организованим иступањем код надлежних органа утицати на квалитет и садржину литературе која се односи на активности и рад са децом;
 • Доприносити подизању стручног подмлатка васпитача и вршити популаризацију позива;
 • Доприносити, подношењем иницијатива надлежним органима, решавању статусних и других питања својих чланова, као што је остваривање бенефицираног радног стажа итд;
 • Развијати сарадњу са високим школама за васпитаче, факултетима, институцијама, сродним научним и стручним установама у земљи и свету;
 • Развијати сарадњу са удружењима стручних сарадника и медицинских сестара, као и другим удружењима васпитача у земљи и свету;
 • Унапређивати рад са децом са посебним потребама – инсистирајући на додатној едукацији кадра и стварању оптималних услова за реализацију инклузивног програма у предшколским установама, као што је смањивање норматива броја деце у инклузивним групама.
Blog

блог

Најновије информације и обавештења

Погледајте све текстове са блога Удружења васпитача Војводине

Желели бисмо да омогућимо свим васпитачима да се пратећи наш блог укључе у активности Удружења са идејом да реализацијом наших задатака успешно радимо на остваривању наших заједничких циљева.

Нови сајт Удружења
Почетак нове године обележавамо постављањем новог сајта. Чињеница је да су данас електронске информације и медији много присутнији него што је то био случај када је наше Удружење настајало па се…
Contact

Контактирајте нас

веома брзо одговарамо на сва ваша питања
Адреса

Петра Драпшина 8
Нови Сад

е - адреса

vaspitacivojvodine@gmail.com

Телефон

021/222-222

© Udruženje vaspitača Vojvodine

Administred by: Managed by: Powered by: