Skoči na sadržaj

Добродошли на презентацију Удружења васпитача Војводине

Умрежавање

сарадња

информације

eusliderSITE
Keep Educating Yourself - Projekat finansiran sredstvima Erazmus+ programa Evropske unije, usmeren ka izgradnji kapaciteta za celoživotno usavršavanje vaspitača u skladu sa njihovim potrebama. Udruženje je član konzorcijuma koji čini 17 partnera, iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Slovenije i Velike Britanije.
UVV

о удружењу

Удружење васпитача Војводине је основано 14. априла 2005. године на Оснивачкој скупштини у Новом Саду, а  регистровано у Министарству за мањинска права  25. маја 2005. године у Београду. Удружење је основано због велике потребе васпитача за информисањем, стручним усавршавањем, разменом педагошких искустава, дружењем и струковним повезивањем. Иницијатор оснивања је било Удружење васпитача јужнобачког округа у сарадњи са васпитачима и стручним сарадницима предшколских установа  Војводине.

РАЗВОЈ

КОМПЕТЕНЦИЈА

ПОВЕЗИВАЊЕ

СТРУКОВНО И СТРУЧНО

САРАДЊА

И ДРУЖЕЊЕ

РАЗМЕНА

ИСКУСТАВА

Info

информације

о нама
Циљ

Удружења је да координира активности васпитача Војводине на унапређивању васпитно-образовне праксе и друштвене бриге о деци, развоју педагошке науке и заштити професионалних интереса, статуса и угледа својих чланова.

Намера

Удружење је основано као одговор на уочену потребу васпитача у предшколским установама за информисањем, стручним усавршавањем, разменом педагошких искустава, дружењем и струковним повезивањем.

Иницијатива

Иницијатор оснивања је било Удружење васпитача јужнобачког округа у сарадњи са васпитачима и стручним сарадницима предшколских установа Војводине.

Чланови

Удружење васпитача је добровољно удружење грађана и струковна организација дипломираних васпитача и других лица која стручно проучавају предшколско васпитање.

Mission

Задаци

Удружења
 • Доприносити стручном усавршавању васпитача;
 • Подстицати истраживања у области праксе предшколског васпитања;
 • Развијати професионализам својих чланова и популарисати предшколско васпитање;
 • Подстицати развој предшколског васпитања, већи обухват деце установама за друштвену бригу о деци и утицати на побољшање услова за њихов живот и развој;
 • Бити отворен за промене омогућавати чланству додир са новим образовним технологијама;
 • Омогућавати и подстити конструктивну педагошку и друштвену критику у јавности;
 • Организованим иступањем код надлежних органа утицати на квалитет и садржину литературе која се односи на активности и рад са децом;
 • Доприносити подизању стручног подмлатка васпитача и вршити популаризацију позива;
 • Доприносити, подношењем иницијатива надлежним органима, решавању статусних и других питања својих чланова, као што је остваривање бенефицираног радног стажа итд;
 • Развијати сарадњу са високим школама за васпитаче, факултетима, институцијама, сродним научним и стручним установама у земљи и свету;
 • Развијати сарадњу са удружењима стручних сарадника и медицинских сестара, као и другим удружењима васпитача у земљи и свету;
 • Унапређивати рад са децом са посебним потребама – инсистирајући на додатној едукацији кадра и стварању оптималних услова за реализацију инклузивног програма у предшколским установама, као што је смањивање норматива броја деце у инклузивним групама.
News

Обавештења

Најновије вести и извештаји

Погледајте сва обавештења, вести и извештаје Удружења васпитача Војводине

Желели бисмо да омогућимо свим васпитачима да се пратећи наш сајт укључе у активности Удружења са идејом да реализацијом наших задатака успешно радимо на остваривању наших заједничких циљева.

Contact

Контактирајте нас

веома брзо одговарамо на сва ваша питања
Адреса

Петра Драпшина 8
Нови Сад

е - адреса

vaspitacivojvodine@gmail.com

Телефон

021/222-222

© Udruženje vaspitača Vojvodine

Administred by: Managed by: Powered by: