Skoči na sadržaj

Нови Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа

На сајту Удружења на страници Документи су објављени најновији Правилник и пратећа документација:

ПРАВИЛНИК О ВРСТИ, НАЗИВУ, САДРЖАЈУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНИХ ИСПРАВА И НАЧИНУ ЊИХОВОГ ВОЂЕЊА, ПОПУЊАВАЊА И ИЗДАВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Обрасци евиденција, педагошке документације и јавних исправа (Прилог уз Правилник)

Први део

Други део