Skoči na sadržaj

GIFTED: inovativni pristupi u podsticanju darovitosti kod dece

Projekat GIFTED: inovativni pristupi u podsticanju darovitosti kod dece finasiran je sredstvima EU u okviru poziva:
Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA201 – Strategic Partnerships for school education
 
Prvi sastanak projektnog tima koji čine:
 
Univerzitet u Mariboru, Slovenija
Kindervilla, Austrija
Klikeraj, Hrvatska
Udruženje vaspitača Vojvodine, Srbija
 
održaće se onlajn 10. marta 2021. godine.
 
U prilogu se nalaze:
            – verzija na engleskom jeziku (Agenda of First Meeting)
 

Projekat doprinosi inovativnim praksama u digitalnom dobu tako što razvija nove edukativne resurse, instrumente i pedagoške prakse u oblasti rada sa darovitom decom od najranijeg perioda uz primenu digitalnih tehnika (digitalno dostupnog sadržaja) u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Takođe, doprinosi profesionalnom razvoju zaposlenih u vrtićima kojima omogućava da u svom radu prepoznaju darovitost kod dece i prilagode svoj metod rada takvoj deci utičući time na primenu inkluzije i tokom najranijeg, predškolskog obrazovanja.
Projekat direktno doprinosi povećanju kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja kroz podršku stručnom usavršavanju vaspitača, ali i u pogledu kreiranja i testiranja novih sadržaja kojima se podstiče jedinstven pristup svakom detetu, a time i njihova participacija.
Iako se proces inkluzije u predškolskom obrazovanju u poslednjoj deceniji promoviše u svim zemljama EU i u okviru podrške zemljama u procesu pridruživanja poput Srbije, puna primena koncepta nije zaživela. Iako se pod konceptom inkluzivnog obrazovanja podrazumeva kako podrška deci sa specifičnim obrazovnim potrebama tako i deci koja su darovita, nedovoljno pažnje je posvećeno otkrivanju i podršci darovitosti u najranijem uzrastu. Nedostaju obuke za vaspitače u pogledu jačanja njihovog znanja i veština u ovom segmentu rada, ali i instrumenti i materijali kojima bi se podržao proces otkrivanja i rada sa darovitom decom što su potvrdila mnoga istraživanja pedagoške prakse. Vaspitači, nastavnici i stručni saradnici ne dobijaju dovoljna znanja o ovoj oblasti na svojim studijama, niti se u dovoljnoj meri obrazuju u njoj tokom rada, u okviru profesionalnog razvoja.
Projekat zato utiče na dve ciljne grupe – vaspitače (810) i roditelje (400) dece koja pohađaju predškolske ustanove u dosta uporedivim sistemima obrazovanja u odabranim zemljama.
Imajući sve navedeno u vidu, projekat teži ostvarenju sledećih ciljeva:
1) Jačanju kompetencija vaspitača za rad sa darovitom decom
2) Poboljšanju razumevanja koncepta inkluzivnog obrazovanja u ranom razvoju
3) Poboljšanju kvaliteta pružanja usluga obrazovanja i vaspitanja u vrtićima
4) Jačanju saradnje roditelja i vaspitača
 
Bavljenje ovom temom od velikog značaja je za posao vaspitača jer prepoznavanje darovitih i kreativnih i stvaranje podsticajnog okruženja u kojem će moći da razvijaju i nadograđuju svoje potencijale jeste velika odgovornost i izazov za vaspitače i uopšte za struku. Mogućnost da se identifikuju dečji potencijali i pruži adekvatna podrška svakom u skladu sa njegovim karakteristikama zavisi od razumevanja deteta, njegovog učenja i razvoja i građenja programa u skladu sa tim. Oblasti u kojima jačamo kompetencije praktičara odnose se na kontekst realnog programa i sagledavanje deteta i vlastitih uloga kroz filter komponenti koje konstruišu darovitost i kreativnost.
Projekat će težiti ostvarenju sledećih rezultata tokom implementacije i na kraju projekta:
1) Kreiranom instrumentu za prepoznavanje darovite dece za vaspitače
2) Razvijenom Priručniku za vaspitače o pedagoškim praksama u radu sa darovitom decom i njihovim roditeljima
3) Razvijenim didaktičkim igrama za decu predškolskog uzrasta kojima se podstiče dalji razvoj uočene darovitosti i svesnost deteta i roditelja o postojanju darovitosti i njenom značaju u daljem razvoju deteta
4) Razvijenim kursom/obukom o prepoznavanju kreativnosti i darovitosti kod dece (za vaspitače i roditelje) dostupnim i preko Moodle platforme
 
Oznake: