Skoči na sadržaj

KEY – Keep Educating Yourself – pregled aktivnosti na realizaciji projekta

  • od
12. – 13. februar 2019. Izveštaj sa Uvodne konferencije u Novom Sadu
28. – 29. mart 2019.  Izveštaj sa Uvodne konferencije u Podgorici (Crna Gora)
08. – 14. april 2019. Izveštaj sa seminara u Mariboru i Rakičanu (Slovenija)
14. – 15. maj 2019.  Izveštaj sa radionice u Vršcu
20. – 21. jun 2019.  Izveštaj sa sastanka u Sremskoj Mitrovici
23. oktobar 2019.  Izveštaj sa Tribine ,,Jačanje kompetencija vaspitača u odnosu na sistemske promene u PVO-u”
24. – 25. oktobar 2019. Izveštaj sa radnog sastanka u Novom Sadu
novembar – decembar 2019. Izveštaj sa obuka Jačanje digitalnih kompetencija vaspitača- partnerstvo KEY
28. – 29- novembar 2019. Izveštaj sa radnog sastanka u Kruševcu
04. – 05. mart 2020. Izveštaj sa radionice u Temišvaru (Rumunija)
10. jun 2020. Izveštaj sa sastanka Upravnog odbora u Smederevu
23. – 24. septembar 2020. Izveštaj-obuke i sastanak u Kruševcu
19. oktobar 2020. Izveštaj sa Online obuke – Transverzalne veštine
01. – 03. septembar 2021. Izveštaj sa radnog sastanka u Nikšiću (Crna Gora)
23. – 26. septembar 2021. Izveštaj sa naučno-stručne konferencije međunarodnog karaktera Teslić (Bosna i Hercegovina)
18. – 20. oktobar 2021. Izveštaj sa sastanka u Mariboru i radionice u Rakičanu (Slovenija)
10. – 13. aprili 2022. Izveštaj sa XIV stručnih susreta stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova Srbije, Vrnjačka Banja
14. – 17. april 2022. Izveštaj sa Stručne konferencije za vaspitače,Vrnjačka Banja
21. maj 2022. Izveštaj sa akreditovanih seminara, Vršac
17. – 19. jun 2022. Izveštaj sa Međunarodne  konferencije, Novi Sad
24. – 26. jun 2022. Prvi stručni susreti vaspitača i stručnih saradnika Republike Srpske, Stanišić (Bosna i Hercegovina)
05. septembar 2022. Izveštaj sa radnog sastanka u Novom Sadu
29. – 30. septembar 2022. Izveštaj sa sastanka u Pirotu
10. – 12. oktobar 2022. Izveštaj sa završne konferencije u Nikšiću (Crna Gora)
08.– 10. novembar 2022. Izveštaj sa završne konferencije u Novom Sadu

KEY prezentacija – Centri za celoživotno učenje, Radmila Petrović

KEY prezentacija – Učimo celog života, Radmila Petrović

KEY_Predlog_preporuka_VSNS – PREDLOZI I PREPORUKE O PROFESIONALNOM RAZVOJU VASPITAČA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA USKLAĐENIH SA ANALIZOM POTREBA