Skoči na sadržaj

Конкурс УНИЦЕФА-а

ВОДИТЕЉИ ОБУКА И МЕНТОРИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

У ПРОЦЕСУ ПРИМЕНЕ „ГОДИНА УЗЛЕТА“

 

Једна од важних промена у нашем образовном систему која је обележила 2018. годину јесте доношење Нових основа програма предшколског васпитања и образовања, симболично названих „Године узлета“.  С обзиром на то да ова новина представља велики програмски заокрет, неопходни су различити видови подршке васпитачима и стручним сарадницима како бисмо остварили циљ „Година узлета“ подршку добробити детета. Будући да кључ за успешну реализацију програма лежи у рукама професионалаца запослених у предшколским установама, МПНТР и УНИЦЕФ ће организовати подршку у виду обука, менторства, узајамног учења и хоризонталне размене за 12.000 запослених у предшколским установама.

Ко ће бити водитељи обука и ментори предшколским установама?

Сви професионалци из области предшколског васпитања и образовања који могу компетентно, на професионалан и пријемчив начин својим колегама да пруже потребну обуку и подршку у процесу примене новог програма позвани су да се пријаве на конкурс који је објавила канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији: https://www.unicef.org/serbia/oglasi-za-posao

На овај оглас могу се пријавити сви који испуњавају услове наведене у конкурсу, укључујући и оне који су већ аутори/реализатори три акредитована програма обуке, јер у овом случају то није ограничавајући фактор.