Skoči na sadržaj

Održana druga završna međunarodna konferencija ,,Inovativni pristup u poticaju darovitosti” u Osijeku

Međunarodna konferencija ,,Inovativni pristup u poticaju darovitosti”, održana je od 29. do 30.08.2022. godine u Edukativnom i informativnom turističkom centru mladih, Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, na Tvrđi u Osijeku, Republika Hrvatska.

Udruga ,,Klikeraj” iz Osijeka, partner iz projekta GIFTED,  bila je domaćin ove međunarodne konferencije. Udruga ,,Klikeraj” je imala zadatak iz paketa broj tri Izrada didaktičkih igara

Predsednica Udruženja vaspitača Vojvodine Radmila Petrović upoznala učesnike sa  projektom GIFTED (Generating Inclusive and Fair Teaching in Early Development) ,,Inovativni pristupi u podsticanju darovitosti kod dece”, o fazama projekta, njegovom značaju za vaspitno obrazovni rad sa darovitom decom.

Predstavivši partnere u projektu: Udruženje vaspitača Vojvodine, Novi Sad (Vojvodina, Srbija ), Univerzitet u Mariboru (Slovenija) i Udruga ,,Klikeraj”, Osijek (Hrvatska), istakla je o projektu:

*Projekat doprinosi inovativnim praksama u digitalnom dobu tako što razvija nove edukativne resurse, instrumente i pedagoške prakse u oblasti rada sa darovitom decom od najranijeg perioda, doprinosi profesionalnom razvoju zaposlenih u vrtićima, kojima omogućava da u svom radu prepoznaju darovitost kod dece i prilagode svoj metod rada takvoj deci utičući time na primenu inkluzije i tokom najranijeg, predškolskog obrazovanja.

*Projekat direktno doprinosi povećanju kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja kroz podršku stručnom usavršavanju vaspitača, ali i u pogledu kreiranja i testiranja novih sadržaja kojima se podstiče jedinstven pristup svakom detetu, a time i njihova participacija.

Govorila je da je nedovoljno pažnje je posvećeno otkrivanju i podršci darovitosti u najranijem uzrastu. Nedostaju obuke za vaspitače u pogledu jačanja njihovog znanja i veština u ovom segmentu rada, ali i instrumenti i materijali kojima bi se podržao proces otkrivanja i rada sa darovitom decom što su potvrdila mnoga istraživanja pedagoške prakse. Vaspitači, nastavnici i stručni saradnici ne dobijaju dovoljna znanja o ovoj oblasti na svojim studijama, niti se u dovoljnoj meri obrazuju u njoj tokom rada, u okviru profesionalnog razvoja.

Aktivnosti implementacije na projektu su:

1) Konstantni sastanci sa partnerima Projekta kao i sastanci uokviru učesnika nas kao nosioca Projekta.

2) Nacrt Osnovne studije u oblasti kako bi se proverili i uporedili postojeći podaci po zemljama

3) Testiranje instrumenta za identifikovanje darovite dece sa vaspitačima (priprema, sprovođenje, evaluacija)

4) Testiranje didaktičkih igrica sa vaspitačima i roditeljima (priprema, sprovođenje, evaluacija)

5) Akreditacija kursa (priprema i podnošenje u skladu sa nacionalnim pravilima i specifičnostima)

6) Organizacija i izvođenje KPR obuka

7) Sprovođenje Moodle kursa

8) Aktivnosti (medijske) promocije

U Završnoj fazi smo odabrali predstavljanje intelektualnih rezulta na konferencijama u Mariboru, Osjeku i Novom Sadu.

U Novom Sadu 02.-03.09.2022.god. će se održati konferencija na kojoj bi ponudili učesnicima obuku, priručnik i instrumente u radu sa darovitom decom.

Na međunarodnoj konferenciji predstavili su svoja izlaganja prof  Jovanka Ulić, prof Maja Hmelak, prof  Miran Muhič, zatim Josipa Mamužić, Ivan Alagić, kao i prof  dr Ranko Rajović. Završnoj konferenciji u Osijeku su prisustvovale: Prof. Jovanka Ulić, članovi Tima u projektu iz Udruženja vaspitača Vojvodine Radmila Petrović, Aleksandra Marcikić, Dragana Ađanski i Nela Dujić.

 

Oznake: