Skoči na sadržaj

Позив за учешће у пројекту: Интегративни приступ на раном узрасту – улога васпитача

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац подржана средствима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност реализује пројекат под називом:
 
 

Позивамо Вас да покренете линк и попуните упитник која се налази на:
како би пројекат био успешно реализован и како би Ваше мишљење било уважено у унапређивању квалитета и ефикасности високошколске наставе.

 
Трајање пројекта: 12 месеци
Руководилац пројекта: др Наташа Стурза Милић
Контакт особа: др Јелена Пртљага (013/833-420)
 
Предмет истраживања: Нова култура учења темељи се на интегративном дидактичком приступу. Учење се планира из перспективе детета/студента, а интердисциплинарни приступ учењу у стварном животу интегрише и повезује различита подручја развоја и подстиче развој не само знања и вештина, већ и емоционалне, моралне и естетске сензибилности деце. Овакав приступ учењу уважава начело холизма, те сукцесивно прожимање интегрисаних садржаја, без строге предметне атомизираности. Последњих година питање друштвене бриге о деци предшколског узраста исказано је на европском и националном нивоу кроз препоруке о значају све ранијег учешћа деце у квалитетним предшколским програмима. Данас знамо да дете учи интегрисано, у контексту свакодневног живљења и кроз размену са окружењем (Павловић-Бренеселовић и Крњаја, 2017). Из тог разлога неопходно је мењати постојеће приступе учењу не само у вртићу, већ и у процесу иницијалног образовања васпитача. Из тога произилази предмет истраживања: улога васпитача у развијању интегративног приступа учењу у пракси предшколског васпитања и образовања.
 
Циљ истраживања: Циљ истраживања је унапређивање квалитета и ефикасности високошколске наставе кроз развијање савремених приступа који подстичу дидактичко окружење погодно за интегративно учење студената и процену резултата и улоге васпитача у односу на коришћени интегративни приступ у раду са децом на раном узрасту.