Skoči na sadržaj

Projekat GIFTED prezentovan na 28. okruglom stolu

U petak, 1. 7. 2022. godine, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov” bila je organizator i domaćin Međunarodnog naučnog skupa o darovitima, koji je ove godine održan 28. put, već tradicionalno – u Vršcu. Suorganizatori skupa su: Univerzitet „Aurel Vlajku”, Arad (Rumunija), Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru (Slovenija), Međunarodni centar za inovacije u obrazovanju, Ulm (Nemačka), Pedagoški fakultet, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski”, Bitola (Makedonija), a skup je podržao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Novi Sad. Tema ovogodišnjeg skupa Afektivne dimenzije ličnosti i ostvarenje darovitosti / Affective personality dimensions and giftedness fulfillment okupila je znatan broj istraživača i praktičara iz naše zemlje, regiona i sveta da, u formi okruglog stola, razmene aktuelne nalaze istraživanja i praktična promišljanja fenomena darovitosti, ali i postave nova pitanja i uglove gledanja na izabranu temu iz više aspekata naučnih oblasti. Na skupu su učestvovali i članovi/saradnici projekta GIFTED, sa temom Šta vaspitači percipiraju kao specifičnosti učenja i samoregulacije kod potencijalno darovite dece. U sklopu ove teme izneti su rezultati i kvalitativna analiza pilot istraživanja popunjenog instrumenta za prepoznavanje potencijalne darovitosti ̶ za oblast učenje, iz vizure vaspitača (više o temi videti u Zborniku rezimea ka kojem vodi sledeći link: http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-rezimea-28.pdf).

 

Oznake: