Skoči na sadržaj

Списак програма сталног стручног усавршавања

  • od

Недавно је објављен Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника: https://zuov-katalog.rs/index.php који су одобрени од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и Педагошког завода Војводине за школску 2022/23, 2023/24. и 2024/25. годину.
Међу одобреним програмима је тринаест програма Удружења васпитача Војводине. Ова активност повезана је и са реализацијом пројекта KEY (Keep Educating Yourself) чији је члан конзорцијума и наше удружење.

РЕФЛЕКСИЈА – ИСКОРАК У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПУ https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=461
ПРЕПОЗНАЈ И ПОДРЖИ ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТО ДЕТЕ https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=469
Документовање у функцији оснаживања практичара у развијању реалног програма https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=520
ВЕШТИНЕ ЗА ДОБРЕ МЕЂУЉУДСКЕ ОДНОСЕ ТОКОМ КАРИЈЕРЕ – култура комуникације и управљање каријером https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=564
Од игре до музичке композиције https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=601
Подршка дечјој игри у вртићу https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=752
РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=785
НТЦ систем учења – практична примена сазнања из неуронаука у васпитно образовном раду https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1053
ПУТОКАЗИ КА УЧЕЊУ https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1332
Где живи даровитост? Креативни поступци и технике за подстицање даровитости код деце предшколског узраста https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1213
Тимски до пројекта https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1214
Квиз софтвери у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1215
Заједно до пројекта https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1216

КАТАЛОГ КУPСЕВА АКРЕДИТОВАНИХ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА КЕY

LIST OF ACCREDITED AND IMPLEMENTED PROFESSIONAL TRAINING PROGRAMS (ZUOV) FOR TEACHERS, KINDERGARTEN TEACHER AND EXPERT ASSOCIATES

Oznake: