Skoči na sadržaj

Извештај о реализованим активностима у оквиру пројекта „GIFTED“

ЗА ПЕРИОД ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
У току месеца јула, активности и дешавања у оквиру пројекта GIFTED била су усмерена на израду завршне верзије Инструмента за препознавање потенцијалне даровитости на предшколском узрасту. Инструмент би као теоријски и методолошки оквир користио: а) Основе програма предшколског васпитања и образовања у Републици Србији „Године узлета“, чији се теоријско вредносни постулати темеље на социокултурној теорији, социологији детињства и постструктурализму; б) савремене теоријске концепције и моделе даровитости (Рензулијева концепција три прстена, Минхенски процесни модел); ц) резултате истраживања имплицитних теорија васпитача о потенцијалној даровитости предшколске деце; д) и истраживања о потребама васпитача у раду са даровитом децом предшколског узраста.
ZOOM састанак на којем је тема била: Конкретизовање завршне фазе инструмента, одржан је 08.07.2021. године са почетком у 20 часова. Документ предлога Инструмента постављен је на платформу Универзитета у Марибору, како би сви партнери имали увид у исти и могли да дају своје коментаре и учине одређене измене. На састанку је било говора и покретању новог задатка, који се односи на израду приручника / водича за васпитаче, будући да је партнер из Аустрије, чије је то било главно опредељење, напустио партнерство у пројекту. УО Киндервиле, донео је одлуку о повлачењу из пројекта, закључно са 07.07.2021. године. Овом приликом, водећа улога у изради приручника, додељена је главном носиоцу овог пројекта, Удружењу васпитача Војводине и  договорени су начелни предлози у вези са израдом приручника и односили су се на следеће:
  • предлог састава/чланова Уредничког тима, чији ће задатак бити конципирање радне верзије структуре/садржаја приручника; предлог чланова је усвојен и установљен је тим који чине: др Маја Хмелак (ванредни професор), др Даница Веселинов (професор струковних студија), др Лада Маринковић (професор струковних студија) и Јосипа Мамужић (Удруга „Кликерај”). За координатора тима изабрана је др Даница Веселинов; договорено је да свако од чланова тима конципира предлог структуре/садржаја приручника који ће бити интерно дисеминирани;
  • предлог чланова тима рецензената – предложен је Иван Алагић, с тенденцијом да се у наредном периоду предложи најмање још један члан;
  • начелно договарање око ауторског и коауторског рада на приручнику.
У наредних недељу дана, чланови Уредничког тима су међусобно размењивали предлоге које су креирали и договарали се око даљих корака. Заједничким договором, а у складу са предвиђеним задацима и садржајем пројекта за креирање приручника, установљено је да приручник треба да представља својеврсни иновативни спој савремених теоријских достигнућа, као добре научне базе и практичних импликација за пружање подршке потенцијално даровитој деци. Тежиште у осмишљавању нацрта била је хармонизација између теорије и праксе, као и функционалност и искористивост текста у својству водича за васпитно-образовне стручњаке и родитеље. Структура приручника је конципирана тако да текстови и примери буду занимљиви васпитачима и родитељима, као и да идеје из приручника подстичу кориснике на генерисање нових идеја, креативних активности и решења у подршци даровитој деци. Такође, предвиђено је да приручник буде ослонац за коришћење инструмента. Уз то, оквирно је одређен и обим текста и примера, односно број страна која ће поглавља обухватати.
  • Августа месеца, отпочело је пилотирање инструмента за мапирање добрих педагошких пракси у предшколским установама. Инструмент је упућен на адресе до 100 васпитача, на територији Војводине, а све у циљу прикупљања што релевантнијих података и информација о раду са даровитом децом. Сврха ове активности јесте да идентификује начине на које васпитачи подстичу даровитост у недостатку конкретних упутстава, као и да се примери добре праксе промовишу кроз планирани приручник. Васпитачи који су узели учешће у пилотирању овог инструмента, на седници УО Удружења, одржаној 20.09.2021. године са почетком у 18 часова, поднели су извештај о организацији пилотирања инструмента као и затеченом стању на терену приликом имплементације.
  • 14.09.2021.  одржан је састанак на којем је присуствовала већина учесника пројекта и приказан је нацрт структуре приручника. Заједничким трудом и предлозима формулисан је назив приручника: „Иновативни приступи у подстицању даровитости код деце од три до шест година: Водич за васпитно-образовне стручњаке и родитеље”; поједини наслови и поглавља су ревидирани, допуњени и адаптирани, а током састанка учесници су се опредељивали за учешће у креирању ауторских текстова, практичних примера и предлога. Договорено је да ће се периодично, оквирно на сваке две недеље, аутори и коаутори састајати и кроз интерне дисеминационе активности извештавати о свом досадашњем раду. 
  • Четврта по реду, међународна научно-стручна конференција „ Даровити и окружење- породично, образовно, пословно“, у организацији Удружења грађана „Mensa Srbije“ са партнерима и Института за модерно образовање, одржана је у периоду од 24. до 26. септембра 2021. године. У циљу разматрања односа феномена даровитости и фактора који директно утичу на њено препознавање, подршку, развој и пуно остварење, свој допринос је дало и наше Удружење промовисањем радова, насталим на основу и у оквиру пројекта „GIFTED“. Радови под називом „Култура и контекст вртића- даровитост с обе стране дуге“ ( Даница Веселинов, Радмила Петровић, Весна Радовановић) и „Препознавање потенцијалне даровитости у Годинама узлета“ (Лада Маринковић) представљени су учесницима Конференције, другог дана одржавања исте, 25.09.2021. године.
Извештај о представљању пројекта на међународној конференцији у Бањи Врућици
IX  Научно – стручна конференција међународног карактера
„Квалитет вршњачких односа предшколске деце – фактор дечије укључености у процес васпитања и образовања“
Бања Врућица, Хотел „Кардиал”  од  23.09.-26.09.2021.
Извештај о представљању ГИФТЕД пројекта на овој конференцији
Организација међународне Конференције БАПТА је догађај који окупља васпитаче из целог региона бивших република Словеније, БИХ, Македоније, Црне Горе и Србије као и суседне државе које желе да буду чланице ове асоцијације балканске уније васпитача чији смо и ми члан.
Рад конференције је започет  23.09.2021. Године у пленарном заседању. Други дан конференције је био у групама од по 40 учесника укупно је било 5 група и 200 присутних васпитача, директора и стручних сарадника из целог региона.
Васпитачима у групама смо најављивали да ћемо представити  ројекат ГИФТЕД . Била је велика заинтересованост. Васпитачи су са одушевљењем пропратили све информације и питали како да се укључе да могу да буду корисни у овом подухвату. По завршетку представљања презентације пројекта било је разговора на тему даровитости где смо добили веома важне информације које ће нам користити у даљем раду.
Најважније у свему овоме је да су васпитачи из целог региона предложили да следећа конференција носи назив Савремени изазови у раду са даровитом децом централна тема би била из нашег пројекта и уводничари би били по 1 партнер из пројекта. За то време до следећег септембра би васпитачи из Војводине и Словеније спремали своје стручне радове и научно истраживачке као и представљање резултата овог пројекта.
Упоредо са промоцијом овог пројекта радили смо и промоцију другог нашег пројекта КЕY где смо партнери са високим струковним школама из региона и Mариборским Универзитетом. Тема нам је била „Целоживотно учење “, које нам даје прилику  да квалитетно припремамо активности у нашем пројекту ГИФТЕД. Слике на линку су докази о одржаним презентацијама у оквиру пројекта гифтед.
Известилац  са конференције
Координатор пројекта Радмила Петровић
У наредном периоду позвани смо на још 2 конференције где би промовисали рад на пројекту.
Заказане су конференције у Врњачкој Бањи од 28 .10. 2021. До 31.10.2021.
Конференција Стручних сарадника Србије
И следећа конференција међународна конференција за васпитаче на Tари од 28.11.2021 до 2.12.2021
На обе конференције ће се у пленарном делу  представити активности које смо имали до сад у оквиру пројекта као и активности које припремамо у наредном периоду.
Прилози:
Oznake: