Skoči na sadržaj

Одржан семинар „Јачање компетенција васпитача у односу на системске промене у ПВО-у“

Удружењe васпитача Војводине је 23. октобра 2019. године у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду организовало трибину под називом „Јачање компетенција васпитача у односу на системске промене у ПВО-у“.
Циљ трибине је унапређивање дигиталних компетенција васпитача и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији васпитно-образовног процеса. Наведена тема је одабрана на основу сазнања да су васпитачи изазито заинтересовани за новине у примени ИКТ у професионалном раду као и о стицању компетенција у складу са Основама програма ПВО „Године узлета“. На трибини је разматрана вредност информација, примена интернета и употреба паметних уређаја у сврху стицања културе употребе дигиталних технологија у функцији развијања програма, а потом су презентовани и примери добре праксе.
Трибину су осмислили и реализовали др Предраг Пртљага, професор струковних студија и Весна Радовановић, васпитач ПУ „Чаролија“ из Вршца.
Удружење је у својим плановима предвиђа да се у наредном периоду трибине са овом темом одрже у свим окрузима у Војводини.
 
Председница Удружења
 васпитача Војводине
Радмила Петровић