Skoči na sadržaj

Одржано још четири семинара „Јачање дигиталних компетенција васпитача“

Након семинара одржаног у Новом Саду 23. октобра 2019. године, Удружење васпитача Војводине је 26. новембра 2019. године у Зрењанину, 16. децембра у Апатину, 17. децембра у Вршцу и 23. децембра 2019. године у Панчеву организовало семинаре под називом „Јачање дигиталних компетенција васпитача“ (Педагошки завод Војводине, решење бр. 830/1 од 29.08.2019. године).

Циљ семинара је унапређивање дигиталних компетенција васпитача и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији васпитно-образовног процеса. Трибину су осмислили и реализовали др Предраг Пртљага, професор струковних студија и Весна Радовановић, дипломирани васпитач ПУ „Чаролија“ из Вршца.

Семинари се реализују као резултат сарадње Удружења васпитача Војводине и Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац проистекле на основу партнерства успостављеног на пројекту KEY (Keep Educating Yourself) и представља његову додатну  вредност (проширена сарадња, изван оквира пројектом планираних активности).

Семинар је истовремено усклађен и са циљевима и доприноси реализацији пројекта „Дигиталне компетенције васпитача – стање и перспективе“ који реализује Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац, а који је финансиран средствима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност (број: 142-451-2427/2019-02/1).

У наставку су доступне фотографије са одржаних семинара, а из садржаја издвајамо презентацију ИКТ компетенције васпитача (ПДФ) доступну и као прилог на порталу vaspitacice.rs