Skoči na sadržaj

Održana konferencija ,,Doživljaj i shvatanje prostora kroz iskustva dece i odraslih u vaspitno-obrazovnom procesu“

Stručna konferencija za vaspitače pod nazivom ,,Doživljaj i shvatanje prostora kroz iskustva dece i odraslih u vaspitno-obrazovnom procesu“ organizovana od strane Saveza udruženja vaspitača Srbije, od 02. do 05. decembra 2021. godine na Tari.

U jednoj od sesija promovisan je projekat GIFTED, član Udruženja vaspitača Vojvodine i učesnik u projektu, vaspitačica Nela Dujić je govorila o inovativnom pristupu u podsticanju darovitosti, kako je osmišljen, o sprovedenom istraživanju / anketi za vaspitače sa ciljem da se utvrdi  inicijalno  stanje na uzorku  ispitanika  koji  obuhvata  aspekte rada  sa darovitom decom predškolskog uzrasta u vezi sa -iskustvom rada sa darovitom decom; –kompetencijama i samoprocenama kompetencija ispitanika; -opremljenošću vrtića didaktičkim sredstvima i materijalima u kojima ispitanici rade; –područjima i temama iz oblasti darovitosti koje bi trebalo unaprediti, radi uspešnijeg rada sa darovitom decom.

Učesnici konferencije su informisani o analizi postojećeg stanja sa aspekta kompetencija, pedagoških i didaktičkih strategija vaspitača, procene sopstvenih kompetencija i opremljenosti vrtića didaktičkim sredstvima i materijalima nije u značajnoj meri dovoljno za pružanje celovite podrške darovitoj deci, iz ugla prepoznavanja i razvijanja darovitosti.

Obavešteni su o daljim  koracima: -kreiranju  instrumenta  za  prepoznavanje / podsticanje  potencijalno  darovitog  deteta- koji je u pilotiranju; -o izradi Priručnika: inovativni pristupi u podsticanju darovitosti kod dece od tri do šest godina (vodič za vaspitno-obrazovne stručnjake i roditelje); -o pisanju Tehničkih uputstava za komplet didaktičkih igara (planira se da priručnik i didaktičke igre budu gotovi do marta 2022); – o Kreiranje kursa/obuke  za prepoznavanje  i podsticanje darovitosti (za vaspitače i roditelje).

Učesnici skupa koji su prisustvovali prezentaciji su oduševljeni kako su Udruženje vaspitača Vojvodine i ostali učesnici projekta prepoznali potrebe vaspitača za unapređivanje i inovaciju pristupa u radu sa darovitom decom. Govore kako im je potrebna podrška u radu sa potencijalno darovitom decom, kako su lutali i tražili bilo kakvo obaveštenje na raznim internet portalima i u literaturi. Iskazali su oduševljenje za ceo proces i zainteresovanost za praćenje razvoja projekta.

 

Oznake: