Skoči na sadržaj

Позив на стручну конференцију „Даровитост и креативност деце предшколског узраста“

 
 
 
 

Poštovani,

 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i Udruženje vaspitaća Vojvodine Vas pozivaju na stručnu konferenciju “Darovitost i kreativnost dece predškolskog uzrasta” koja će se održati u Novom Sadu 08. februara 2020. (subota) u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu (Petra Drapšina 8.).
Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta “Mapiranje darovitosti i potencijala za kreativnost kod dece predškolskog uzrasta” koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživački delatnost kao razvojno istraživački projekat visokih škola strukovnih studija u 2019. godini.
 
Kao najznačajniji rezultat projekta, na skupu će biti promovisan instrument za prepoznavanje potencijala za darovitost i kreativnost kod dece predškolskog uzrasta, data uputstva za njegovo korišćenje i mogućnosti koje nudi praktičarima.
 
Iz Programa skupa možete detaljnije da se upoznate sa temama, izlagačima i radionicama koje su planirane.
 
Posebno zadovoljstvo nam predstavlja plenarno predavanje Jasne Cvetković Lay, čija literatura i praktičan rad u oblasti podsticanja darovitosti kod dece na najranijem uzrastu će biti prilika za stručno usavršavanje, razmenu iskustava i buduću saradnju na planu edukacije vaspitača za pružanje podrške razvoju darovite i kreativne dece.
 
Za sve članove Udruženja vaspitača Vojvodine skup je besplatan. Potrebno je samo popuniti i poslati Prijavu na skup (u dodatku) i poslati na adresu vaspitacivojvodine@gmail.com.
Za sve ostale zainteresovane učesnike kotizacija iznosi 500 dinara. Uplatu kotizacije (koja je ujedno i prijava na skup obezbeđujete dobijanje svih materijala i potvrda o učešću a za prosvetne radnike i potvrdu o pohađanju akreditovanog skupa) i možete je izvršiti  najkasnije do 5.02.2020. Sve informacije o uplati naći ćete u Prijavi za skup.
 
Molimo članove Udruženja vaspitača da svoje prisustvo potvrde putem PRIJAVE NA SKUP,  a ostale učesnike da kotizaciju uplate najkasnije do 05.02.2020. Takođe putem PRIJAVE ZA SKUP (u prilogu). Poslati na adresu vaspitacivojvodine@gmail.com
 
 
Radujemo se zajedničkom učenju!
 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i
Udruženje vaspitača Vojvodine
 
 
Program stručne konferencije
“DAROVITOST I KREATIVNOST DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA”
08.02.2020. Novi Sad
 
9:00  registracija
9:30  pozdravne reči organizatora i gostiju
9:45  Jasna Cvetković Lay "Prepoznavanje i podsticanje darovitosti u predškolskoj dobi-naučna saznanja i primer prakse u Hrvatskoj" plenarno predavanje i diskusija
10.30 Lada Marinković "Darovitost kao potencijal ili produkt? Potencijali i produkti našeg projekta"
10:45 Vladimir Džinović "Konstrukti darovitosti i kreativnosti: od implicitnih teorija do psihološkog instrumenta"
11:00 – 11:15 pauza
11:15  Anđelka Bulatović "Darovito dete i saradnja sa porodicom"
11:30  Snežana Bulatović i Aleksandra Marcikić „ Partnerstvo porodice  darovitog deteta i vrtića“
11:40  Aleksandra Marcikić “Darovito dete i vršnjaci – odnosi i delanje”
11:50  Svetlana Radović "Darovitost u kontekstu familijarizacije detinjstva"
12:00  Olgica Stojić "Kreativnost kroz prizmu savremene koncepcije predškolskog vaspitanja i obrazovanja"
12:15 – 12:30 pauza
12:30   Valerija Ambruš "Prepoznavanje rane potencijalne darovitosti – prvi   koraci"
12:45   Silvia Gladić "Kreativnost i darovitost u likovnom izrazu predškolskog deteta”
13:00   Aleksandra Zorić "Prepoznavanje i podsticaj darovitom detetu-prikaz iz prakse"
14:30 – 14:45 pauza
14:45    Jasna Cvetković Lay – predstavljanje edukativnih modula za vaspitače o metodama rada sa darovitom decom
Raspored po prijavljenim učešćima za radionice:
15:15 – 16:00 Radionica: Jelena Fatović Nikolić i Jelena Terzić "Daroviti vaspitač – otkrivanje sopstvenih potencijala"
15:15 – 16:00 Radionica: Dušanka Mudrinić i Ivana Mandić “Kako izgleda vrtić za kreativno i darovito dete”
16:00 – 16:15 pauza
16:15 – 17.15 PANEL diskusija “Trebaju li nam darovita i kreativna deca? Šta posle vrtića? (učesnici: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Udruženje vaspitača Vojvodine, Školska uprava Novi Sad, NTC program i dr.)
17:30 – 18:00 zatvaranje skupa, zaključci, evaluacija i dodela sertifikata.

Prilog: Prijava za skup