Skoči na sadržaj

Позив за учешће у пројекту: „Дигиталне компетенције васпитача – стање и перспективе“

Данас смо, можда више него икада раније, свесни значаја информационо-комуникационих технологија у области васпитања и образовања. За Вас је припремљен упитник којим желимо да утврдимо потребе будућих и садашњих васпитача – практичара које би биле основ за унапређивање квалитета високошколске наставе кроз развој и примену савремених метода које подстичу усвајање дигиталних компетенција васпитача.

Молимо Вас да попуните упитник који се налази на адреси/линку: https://www.1ka.si/a/277411


Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац реализује пројекат под називом „Дигиталне компетенције васпитача – стање и перспективе", који је решењем број: 142-451-2427/2019-02/1 одобрио и суфинансира Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. Циљеви пројекта су унапређивање квалитета високошколске наставе, као и могућност развоја кратких студијских програма и програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Одговори које будете дали допринеће да наведени циљеви пројекта буду у складу са Вашим потребама.