Skoči na sadržaj

Електронска публикација: „Примена информационо-комуникационих технологија у васпитно-образовном раду“

Нова, електронска публикација „Примена информационо-комуникационих технологија у васпитно-образовном раду“, усклађена са циљевима и очекиваним резултатима пројекта „Дигиталне компетенције васпитача – стање и перспективе", налази се на адреси: http://research.rs/primena-ikt-u-v-o-radu/, аутори су Предраг Пртљага и Томаж Братина.


Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац реализује пројекат под називом „Дигиталне компетенције васпитача – стање и перспективе", који је решењем број: 142-451-2427/2019-02/1 одобрио и суфинансира Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. Циљеви пројекта су унапређивање квалитета високошколске наставе, као и могућност развоја кратких студијских програма и програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.

Публикација је истовремено резултат пројекта „Mobilnost nastavnika u visokom obrazovanju Univerziteta u Mariboru (UM) 2018–2021”, одабраног на јавном тендеру Mobilnost slovenskih nastavnika u visokom obrazovanju 2018–2021, који се спроводи у оквиру Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.


Подсећамо Вас да су Вам на располагању многобројни бесплатни материјали на тему ИКТ компетенција васпитача на адреси: http://vaspitacice.rs/publikacije/