Skoči na sadržaj

Održana IX naučno-stručna konferencija međunarodnog karaktera Balkanskog saveza udruženja vaspitača (BAPTA)

  • od

Deveta naučno-stručna konferencija međunarodnog karaktera Balkanskog saveza udruženja vaspitača (BAPTA), održana je u Banji Vrućici, Teslić, RS BIH, od 23.09.-26.09.2021.godine. Tema: ,,Kvalitet vršnjačkih odnosa predškolske dece – faktor uključenosti u proces vaspitanja i obrazovanja“

Balkanski savez udruženja vaspitača / Balkanski savez udruženja/udruge vaspitača/odgajatelja / Balkans alliance of preschol teacher’s associations / skraćeno – BAPTA je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u zemljama na Balkanu. Članice Balkanskog saveza udruženja vaspitača su:  Savez udruženja vaspitača Srbije ; Društvo odgojno-obrazovnih zaposlenika predškolskih ustanova Federacija Bosna i Hercegovina ; Udruženje radnika predškolskih ustanova- Republika Srpska; JPU „Zagorka Ivanović” Cetinje Republika Crna Gora;  JPU „Dragan Kovačević” Nikšić Republika Crna Gora; OJPDG „ASTIBO” Štip Republika Makedonija; Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije i pojedinci zaposleni u PU.

Predsednica Udruženja vaspitača Vojvodine Radmila Petrović upoznala je učesnike sa  projektom GIFTED (Generating Inclusive and Fair Teaching in Early Development) ,,Inovativni pristupi u podsticanju darovitosti kod dece”.

Predstavivši partnere u projektu: Udruženje vaspitača Vojvodine, Novi Sad (Vojvodina, Srbija ), Univerzitet u Mariboru (Slovenija) i Udruga ,,Klikeraj”, Osijek (Hrvatska),  govorila je o projektu kroz temu: ,,Kultura i kontekst vrtića – darovitost s obe strane duge“

Predstavila je o cilj istraživanja:

*Utvrditi inicijalno stanje na uzorku ispitanika koje obuhvata aspekte rada sa darovitom decom predškolskog uzrasta u vezi sa :

-iskustvom rada sa darovitom decom;

-kompetencijama i samoprocenama kompetencija ispitanika;

-opremljenošću vrtića didaktičkim sredstvima  i materijalima u kojima ispitanici rade;

-područjima i temama iz oblasti darovitosti koje bi trebalo unaprediti, readi uspešnijeg rada sa darovitom decom.

Istakla je hipoteze istraživanja:

Opšta hipoteza: postojeće stanje sa aspekta kompetencija, pedagoških i didaktičkih strategija vaspitača, procene sopstvenih kompetencija i opremljenosti vrtića didaktičkim sredstvima i materijalima nije u značajnoj meri dovoljno za pružanje celovite podrške darovitoj deci, iz ugla prepoznavanja i razvijanja darovitosti.

Uzorak je činilo 486 vaspitača zaposlenih pretežno na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Izlistane su kompetencije potrebne u radu sa darovitom decom: poznavanje i razumevanje holističkog prirode razvoja deteta; -prepoznati važnost nauke, umetnosti i kulture; -poznavati didaktičke i heurističke strategije; -negovati stvaralaštvo i kreativnost; -podtaći emocionalni i socijalni razvoj, međuljudske odnose i komunikaciju; – negovanje, zdravlje i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta; -poučavanje, učenje i sticanje znanja.

Istakla je važnost samokompetencije -samoprocene kroz : -prepoznavanje darovitosti; – podsticanje darovitosti i kreativnosti; -rad sa darovitom decom u različitim oblastima-integrisani pristup; -komunikacija sa darovitom decom; -saradnja sa porodicama darovite dece; -usmeravanje i vođenje darovite dece.

Zatim je govorila o rezultatima ankete gde su se ispitanici izjašnjavali  -samoprocenjivali svoje kompetencije u radu sa darovitom decom; -rangirali su kompetencije koje poseduju za koje im je potrebna podrška, odnosno samoprocenom smo došli so područje za unapređivanje.

Izdvojili smo impulse za dalje korake:

*Kreiranje instrumenta za prepoznavanje/podsticanje potencijalno darovitog deteta

*Priručnik: Inovativni pristupi u podsticanju darovitosti kod dece od tri do šest godina (Vodič za vaspitno-obrazovne stručnjake i roditelje)

*Kreiranje kursa/obuke za prepoznavanje i podsticanje darovitosti (za vaspitače i roditelje).

Radmila Petrović je govorila o projektu i na plenarnom delu, ali opširnije po grupama gde su učesnici imali priliku da razgovaraju o svojim iskustvima, dilemama i potrebama za podrškom u radu sa darovitom decom. Učesnici su oduševljeni kako su prepoznate potrebe vaspitača, odgajatelja, zaposlenih u PU, pratiće razvoj projekta preko sajta Udruženja vaspitača Vojvodine i raduju se da čuju kako teče dalji tok projekta.

Konferenciji je prisustvovala i Nela Dujić.

 

Oznake: