Skoči na sadržaj

Održana međunarodna konferencija ,,Avanture učenja izvan okvira vrtića/škola”

Međunarodnu konferenciju ,,Avanture učenja  izvan okvira  vrtića/škola” (International conference “The adventures of-out-classrooms learning”), održana je od 17. do 19. juna 2022. godine u Novom Sadu u Rektoratu novosadskog Univerziteta.

Privatna predškolska ustanova ,,Maštolend” Novi Sad je organizovala ovu konferenciju sa svojim partnerima (Predškolskom ustanovom ,,Maslačak” iz Rijeke, Republika Hrvatska, Predškolska ustanova ,,Včelka” Bački Petrovac, Srbija; Muzejska jedinica Matice Srpske, Novi Sad, Srbija I dr.) iz projekta koji takođe podržava Erasmus +.

Predsednica Udruženja vaspitača Vojvodine Radmila Petrović upoznala učesnike sa  projektom GIFTED (Generating Inclusive and Fair Teaching in Early Development) ,,Inovativni pristupi u podsticanju darovitosti kod dece”.

Predstavivši partnere u projektu: Udruženje vaspitača Vojvodine, Novi Sad (Vojvodina, Srbija ), Univerzitet u Mariboru (Slovenija) i Udruga ,,Klikeraj”, Osijek (Hrvatska), istakla je o projektu:

*Projekat doprinosi inovativnim praksama u digitalnom dobu tako što razvija nove edukativne resurse, instrumente i pedagoške prakse u oblasti rada sa darovitom decom od najranijeg perioda, doprinosi profesionalnom razvoju zaposlenih u vrtićima, kojima omogućava da u svom radu prepoznaju darovitost kod dece i prilagode svoj metod rada takvoj deci utičući time na primenu inkluzije i tokom najranijeg, predškolskog obrazovanja.

*Projekat direktno doprinosi povećanju kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja kroz podršku stručnom usavršavanju vaspitača, ali i u pogledu kreiranja i testiranja novih sadržaja kojima se podstiče jedinstven pristup svakom detetu, a time i njihova participacija.

Govorila je da je nedovoljno pažnje je posvećeno otkrivanju i podršci darovitosti u najranijem uzrastu. Nedostaju obuke za vaspitače u pogledu jačanja njihovog znanja i veština u ovom segmentu rada, ali i instrumenti i materijali kojima bi se podržao proces otkrivanja i rada sa darovitom decom što su potvrdila mnoga istraživanja pedagoške prakse. Vaspitači, nastavnici i stručni saradnici ne dobijaju dovoljna znanja o ovoj oblasti na svojim studijama, niti se u dovoljnoj meri obrazuju u njoj tokom rada, u okviru profesionalnog razvoja.

Projekat zato utiče na dve ciljne grupe – vaspitače i roditelje dece koja pohađaju predškolske ustanove u dosta uporedivim sistemima obrazovanja u odabranim zemljama.

Projekat je ostvario sledeće ciljeve tokom realizacije:

1) Jačanju kompetencija vaspitača za rad sa darovitom decom

2) Poboljšanju razumevanja koncepta inkluzivnog obrazovanja u ranom razvoju

3) Poboljšanju kvaliteta pružanja usluga obrazovanja i vaspitanja u vrtićima

4) Jačanju saradnje roditelja i vaspitača

Zašto je značajno baviti se ovom temom?

Bavljenje ovom temom od velikog značaja je za posao vaspitača jer prepoznavanje darovitih i kreativnih i stvaranje podsticajnog okruženja u kojem će moći da razvijaju i nadograđuju svoje potencijale jeste velika odgovornost i izazov za vaspitače, uopšte za struku. Mogućnost da se identifikuju dečji potencijali i pruži adekvatna podrška svakom u skladu sa njegovim karakteristikama zavisi od razumevanja deteta, njegovog učenja i razvoja i građenja programa u skladu sa tim. Oblasti u kojima jačamo kompetencije praktičara odnose se na kontekst realnog programa i sagledavanje deteta i vlastitih uloga kroz filter komponenti koje konstruišu darovitost i kreativnost

 Istakla je koji su rezultati ostvareni:

1) Kreiran je instrument za prepoznavanje darovite dece za vaspitače

2) Razvijen Priručnik za vaspitače o pedagoškim praksama u radu sa darovitom decom i njihovim roditeljima

3) Razvijene didaktičke  igre za decu predškolskog uzrasta kojima se podstiče dalji razvoj uočene darovitosti i svesnost deteta i roditelja o postojanju darovitosti i njenom značaju u daljem razvoju deteta

4) Razvijen kurs/obuka o prepoznavanju kreativnosti i darovitosti kod dece (za vaspitače i roditelje) dostupnim i preko Moodle platforme

-funkcionalno povezujemo sadržaje sa primerima iz svakodnevnih života i sadržajima iz različitih oblasti;

-stvaramo stimulativno okruženje kroz inovativne metode;

-osposobljavamo vaspitače za rad sa decom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj napredovanja u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu.

Udruženje vaspitača Vojvodine je inicijator osnivanja EPOC tima u Srbiji koji predstavlja tim stručnjaka iz oblasti obrazovanja sertifikovanih za primenu EPoC testa čijom primenom se pomaže školama i predškolskim ustanovama da pruže adekvatno i kvalitetno obrazovanje, identifikujući potencijalno kreativne u funkciji podsticanja učenja.

Aktivnosti implementacije na projektu su:

1) Konstantni sastanci sa partnerima Projekta kao i sastanci uokviru učesnika nas kao nosioca Projekta.

2) Nacrt Osnovne studije u oblasti kako bi se proverili i uporedili postojeći podaci po zemljama

3) Testiranje instrumenta za identifikovanje darovite dece sa vaspitačima (priprema, sprovođenje, evaluacija)

4) Testiranje didaktičkih igrica sa vaspitačima i roditeljima (priprema, sprovođenje, evaluacija)

5) Akreditacija kursa (priprema i podnošenje u skladu sa nacionalnim pravilima i specifičnostima)

6) Organizacija i izvođenje KPR obuka

7) Sprovođenje Moodle kursa

8) Aktivnosti (medijske) promocije

U Završnoj fazi smo odabrali predstavljanje intelektualnih rezultata na konferencijama u Mariboru, Osjeku i Novom Sadu.

U Novom Sadu 01.-02.09.2022.god. će se održati konferencija na kojoj bi ponudili učesnicima obuku, priručnik i instrumente u radu sa darovitom decom.

Učesnici sa oduševljenjem i velikim entuzijazmom iščekuju konferenciju u septembru.

Promociji su prisustvovale Vera Jurišić i Nela Dujić.

 

Oznake: