Skoči na sadržaj

Блог Удружења васпитача Војводине

Позивамо Вас да погледате прилоге колегиница на блогу Удружења васпитача Војводине: https://uvv.rs/bloguvv/


На семинарима „Јачање дигиталних компетенција васпитача“ вршено је анкетирање путем упитника (Дигиталне компетенције – Табела за самопроцену) који је конципирала Европска унија и Савет Европе (2004-2018) и доступан је на https://europass.rs/wp-content/uploads/2018/09/EuropassIctGrid-SRlat.pdf. Резултати добијени овим упитником показују да су компетенције у групи „Стварање садржаја“ у односу на друге (Обрада информација, Комуникација, Безбедност и Решавање проблема) на значајно нижем нивоу. Мало је анкетираних који су потврдили да „Могу да користе алате за прављење интернет странице или блога коришћењем образаца (нпр. WordPress)“.

Са циљем јачања и унапређивања дигиталних компетенција васпитача Удружење покреће платформу – блог који ће омогућити објаву примера добре праксе у електронској форми.

Ако желите да припремите и објавите прикладан прилог на блогу УВВ, прочитајте УПУТСТВО како да то урадите.

Ако желите да се упознате са радовима других аутора то можете учинити ОВДЕ.